Erbjudande

Företagsakademin för tillväxt 2 är ett projekt som skapats på initiativ av Almega i samarbete med Företagsakademin och med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet vänder sig till företag i Stockholms län med 0-49 anställda som ges möjlighet kompetensutveckla att sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar endast en administrationsavgift samt eventuell avgift för kost under kursdagarna. Företaget får då en utbildning per anställd finansierad av Europeiska Socialfonden som kan utnyttjas fram till 28 februari 2023. Då platserna är begränsade, reserverar vi oss för eventuell slutförsäljning.

Projektet avslutas i april 2023 och det går inte längre att anmäla sig. Almega har startat ett nytt liknande projekt som det går att anmäla sig till här!

Så här går det till!

Steg 1
Intresseanmälan

När vi mottagit er intresseanmälan
får ni ett välkomstmail med viktig information
tillsammans med blanketter som fylls i och skickas in till oss.

Steg 2
Enkät

När ni delgett oss era anställdas uppgifter skickas
en enkät ut till samtliga anställda.

Steg 3
Rapport

Svaren från enkäten sammanställs till en rapport
som tydliggör vilket eller vilka områden
som är viktiga för er att lägga fokus på.

Steg 4
Förberedande workshop

1-2 representanter från ditt företag deltar
på denna obligatoriska workshop.

Steg 5
Boka kurs

När ni slutfört enkäten, genomfört workshop samt
lämnat in samtliga blanketter och betalat
administrationsavgiften kan ni börja boka er på utbildning!