Personuppgiftshantering

Varför har vi dina personuppgifter?

Företaget du arbetar på deltar i ett EU-projekt som heter ”Företagsakademin för tillväxt 2”. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF-rådet.

För att ESF-rådet ska kunna se att medlen från EU används på rätt sätt och att projektet når de mål och resultat de vill, behöver de information om projektdeltagarna som deltar i projektet.

Personuppgifterna som Företagsakademin FA AB samlar in används i syfte att kunna driva projektet och samlas in till grund för att fullgöra vårt avtal mot ESF-rådet.

Vilka personuppgifter samlas in hos oss?

För att vi ska kunna redovisa på det sätt ESF kräver och administrera projektet på ett effektivt sätt måste vi samla in för- och efternamn, personnummer och e-postadresser. Vid deltagande på en aktivitet, t.ex. utbildning eller förberedelser inför utbildning, måste varje deltagare intyga sin nedlagda tid i projektet med namnteckning på våra deltagarlistor eller via de digitala alternativ som erbjuds. På deltagarlistorna framgår deltagarnas för- och efternamn, personnummer samt företag.

Hur behandlas dina personuppgifter?

Vid varje månadsslut rapporterar vi in månadens aktiviteter till SCB och skickar in en lista med personnummer och total nedlagd tid i projektet. SCB, på uppdrag av ESF-rådet, sammanställer anonym statistik om projekt som ESF-rådet sedan tar del av. Vid deltagande på kurs inom ramen för projektet ger vi våra utbildningsleverantörer tillgång till för- och efternamn samt e-postadress. Detta för att de ska kunna administrera ev. verktyg och plattformar kopplat till utbildningen. De har inga ytterligare rättigheter att använda personuppgifterna. Vi använder även dina personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev. Innehållet kan vara allt ifrån information om nya kurser eller annan information som vi anser kan vara av intresse för dig. Vill du inte längre ha nyhetsbrev från oss kan du när som helst avanmäla dig från det genom att maila direkt till oss eller avregistrera dig via länken i utskicket.

Hur länge sparas dina uppgifter hos oss?

Vi har skyldighet att, gentemot ESF-rådet, kunna bevisa projektdeltagares aktivitet och medverkan vid eventuell revision från EU upp till 4 år efter avslutat projekt. Nuvarande projekt pågår fram till april 2023, vi är därmed skyldiga att spara all information från projektet t o m december 2027. Därefter kommer all information vi har insamlat att raderas, så länge vi inte har en pågående kundrelation.


Dina uppgifter är trygga hos oss!

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Mer information

För att läsa mer om hur ESF och SCB arbetar med personuppgifter kan ni läsa här.

Kontaktuppgifter

Företagsakademin FA AB
Org.nummer: 556629-7916
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

076 – 543 89 85
info@foretagsakademin.se