Affärsekonomi - Online

Varje dag förväntas din verksamhet fatta beslut om processer, människor, projekt, produkt- och konceptutveckling, kapitalinvesteringar, kundavtal och mycket mera. Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad ett exklusivt ansvar för bolagsledningen. Kunskap om hur dessa beslut påverkar bolagets ekonomiska situation och förmåga att skapa värde blir kritisk på alla nivåer.

Om kursen

Förståelsen ur ett affärsekonomiskt perspektiv handlar om vad som krävs för en verksamhet att skapa värden. Det innebär att förstå finansiella samband, kunskap i de finansiella rapporternas uppbyggnad och förståelse för siffrorna i dem samt inte minst få förståelse för hur strategier, beslut och aktiviteter påverkar dessa siffror. Förutom ökad förståelse kommer utbildningen att öka din förmåga att kommunicera ämnet med medarbetare, ledning, styrelse, finansiärer, kunder, leverantörer etc.

Kursmål

Öka kunskap och förståelse för ekonomiska samband

Ökad kunskap inom det ekonomiska språket (begrepp & förkortningar)

Stärkt affärsmannaskap

Ökad förmåga att delta i affärsekonomiska diskussioner

För vem

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det affärsekonomiska området.

Ur innehållet

 • Vad skapar resultat - Strategi - kultur - struktur
 • Intressentmodellen och den gemensamma frågan X som kompass
 • Källan till finansiell information, Resultat- och Balansräkningen
 • Den finansiella verktygslådan
 • Grunden i kostnads-/intäktsanalys
 • Prishantering - finansiellt och kommersiellt perspektiv
 • Grunder i investeringar
 • Cashflow
 • Kapitalbindning i en affär - från kontrakt till betalning
 • De fem strategierna för bättre lönsamhet
 • Affärssimuleringar - egen och kunds verksamhet
 • Battle of the mind

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.


Vad som ingår:

 • Kursdokumentation
Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
9 000 kr
Ordinarie pris:
19 690 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.