CSR för framgångsföretag - Online

Miljö- och hållbarhetsarbete i företag, oavsett storlek och bransch, har visat sig vara en lönsam affär. Det handlar dels om att minska utgifter men också om att öka kundnyttan, eftersom många kunder idag ställer miljö- och hållbarhetskrav. Därför är det viktigt att företag har ett strukturerat och effektivt miljö- och hållbarhetsarbete som svarar på frågorna "vad, varför och hur"?

Om kursen

När du vet vad detta arbete är, varför du måste göra det och hur du bör göra det, så skapar du affärsnytta och nya affärer. Kursen hjälper dig att ta fram ett arbetssätt för miljö-och hållbarhetsarbete som kan integreras i den ordinarie verksamheten.

Ur innehållet

  • Vad är miljö och hållbar utveckling ur ett företags perspektiv?
  • Varför ska företag arbeta med miljö och hållbar utveckling?
  • Hur kan och bör företag arbeta med miljö och hållbar utveckling?
  • Hjälpmedel i miljö- och hållbarhetsarbetet:
  • Sveriges miljömål, globala hållbarhetsmålen, GRI, etc.
  • Så här kommer du igång!
  • Goda exempel från mindre företag
  • Praktiska övningar - både eget arbete och i grupp
  • Omsättning av kunskap till praktisk användning i ditt företag

För vem

Kursen vänder sig till representanter i tillväxtföretag inom alla branscher, som vill stärka kopplingen och förståelsen för att miljö- och hållbarhetsarbetet är en viktig del i affärerna och varumärket.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris för medlemmar:
280 kr/dag
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Ordinarie pris:
20 000 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.