Digital marknadsföring - uppföljningsdag - Online

Denna uppföljningsdag är till för dig som redan gått kursen Digital Marknadsföring och som nu hunnit testa dina nyvunna marknadsföringskunskaper i den egna verksamheten.

Under denna halvdag har du möjlighet att ställa frågor till utbildaren, diskutera med andra deltagare, repetera vad ni gick igenom under kursen och därigenom få ytterligare kunskaper inom Digital Marknadsföring.

Denna halvdagskurs ges utöver tilldelade kurspaket. Man behöver ha gått kursen Digital Marknadsföring någon gång under de senaste två åren för att kunna delta i denna uppföljningsdag.

Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Ordinarie pris:
20 000 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.