Grundläggande projektledning - Online

Vill du gå i mål som planerat? Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan ta dig en bit, men aldrig hela vägen. Kunskap om modeller, struktur och vilka verktyg som finns att tillgå ger dig bättre kontroll. En kontroll som krävs för att driva projektet - med kraft och precision - till målet.

Om kursen

Grundläggande projektledning ger dig tekniker och metoder som du bör behärska för att driva eller delta i ett projekt. Du får förståelse för projektförloppet och lär dig att använda en projektmodell som stöd och verktyg. Vi går igenom verktyg och modeller för bland annat målformulering, resurs, tidsuppskattning och riskanalyser. Vi arbetar med ett verklighetsbaserat praktikfall och tar oss igenom ett projekt från start till mål där du lär dig vad som ska göras i respektive projektfas.

Ur innehållet

 • Projektarbete - faser, beslutspunkter och milstolpar
 • Projektmodeller
 • Affärsmässig bedömning av projekt
 • Relevanta och mätbara mål
 • Projektorganisationen - roller och ansvar
 • Styr-, referens- och projektgrupp samt andra funktioner
 • Viktiga verktyg för planering och resurs- och tidsuppskattning
 • Grunder kommunikation
 • Intressentanalys och kommunikationsplaner
 • Riskanalys och riskhantering
 • Uppföljning och rapportering
 • Grundläggande ledarskap-motivation, coachande förhållningssätt och feedback
 • Framgångsfaktorer för lyckad leverans och avslut

Kursmål

Efter kursen har du fått ökad kunskap för projekt som arbetsform och du är bekant med en projektmodell. Du har ökat din kompetens om mål och målformulering, projektplanering, intressentanalys och riskhantering. Du har ökat din kunskap inom bl.a. kommunikation och motivation. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Kursen vänder sig främst till nuvarande och blivande projektledare eller delprojektledare men även till andra som arbetar i eller med projekt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Vad som ingår:

 • 2+1 dagars utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna
 • Kursdokumentation
Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
9 000 kr
Ordinarie pris:
19 690 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.