Konflikthantering - Online

Konflikter har en tendens att stjäla mer energi än vad de ger. På arbetet kan de leda till missade deadlines, sänkt motivation eller att ett helt projekt misslyckas. I båda fallen kan dock en bra hanterad konflikt leda till att nya idéer kommer fram, "luften rensas", att personerna utvecklas och att parterna i konflikten faktiskt stärker sin relation. Istället för att stjäla energi har konflikten gett en nyorientering och driv framåt.

Om kursen

Du får färdigheter om konflikter och deras grundorsaker och hur du kan förebygga och agera konstruktivt när friktioner uppstår. I klassrummet kommer vi också att träna på olika samtalsverktyg som feedback och medling. Du kommer också få ökad förståelse för hur man kan sätta upp och följa gemensamma spelregler.

Ur innehållet

  • Lösa konflikter, går alla konflikter att lösa?
  • Förebygga konflikter. Betydelsen av kommunikation, feedback och att sätta spelregler.
  • Identifiera konflikter, vad är en konflikt? Grundorsaker till konflikter, vad handlar det om?
  • Hantera konflikten när den uppstår. Medlingssamtal, praktisk träning.
  • Hur beter du dig i en konflikt. Få reda på din konflikthanteringsstil och vad den innebär.

Kursmål

Efter kursen har du ökat din kunskap och insikt i vad en konflikt är, hur du kan förebygga att en konflikt uppstår samt hur du hanterar en konflikt när den väl uppstått.

För vem

För dig som behöver kunskap, färdighet och verktyg för att kunna hantera friktioner och konflikter sakligt och konstruktivt. Du är medarbetare, ledare eller chef med eller utan formellt personalansvar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad som ingår:

  • 1 dags utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
  • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioden
  • Kursdokumentation
Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
3 000 kr
Ordinarie pris:
9 230 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.