Leda i förändring

Det enda som är konstant är förändring, brukar man säga. I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade.

Förändringsledning – Lika delar analys och kommunikation

Under utbildningen Att leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett tydligt förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.
Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.
Med Lärkartan® till grund får deltagarna en konkret verktygslåda för olika typer av situationer som man som förändringsledare måste kunna hantera och planera för.

Kursmål

Att få grundläggande kunskaper inom förändringsledning och psykologin bakom förändring, samt ge konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser.

Målgrupp och förkunskaper

Vår utbildning i förändringsledning vänder sig till chefer och projektledare som har behov av att i sin roll/ledarroll bättre kunna leda och kommunicera i förändring.
Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef eller liknande är en fördel men inget krav.

Ur innehållet

 • Förändring som tillstånd, synsätt och teorigrund
 • Mål och målstyrning i förändringsprocesser
 • Värderingar och spelregler
 • Konsekvenser styr oss – som förändringsledare behöver du styra konsekvenssystemet
 • Förändringspsykologi
 • Olika beteendemönster i olika faser
 • Att hantera besvärliga beteenden i förändring
 • Projektledning i förändring
 • Kommunikation och retorik i förändring
 • Pedagogik – en viktig del av att förankra budskap
 • Konsten att driva förändring via möten
 • Att undvika återfall, gå från projekt till process
 • Analys och att lyssna på förändringsprocessen
 • Rollen som förändringsledare

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Advantum Kompetens kurslokaler på Karlavägen 108 i Stockholm
 • Frukost, lunch och fika ingår
 • Lärportal med uppgifter före, under och efter samt material för Maximera lärandet™ för både dig och din chef att ladda ner. Lärportalen är öppen i tre månader efter kursen för att stärka ditt lärande ytterligare
 • Denna kurs kan du välja att delta på distans – detta meddelar du till oss efter din bokning
Om- eller avbokning
 • Avbokning senare än 14 dagar innan kurs debiteras med 50% av ordinarie kurspris oavsett orsak.
 • Vid ombokning av kurs debiteras 1000 kr + moms. Deltagare kan boka om sig max 2 gånger för samma utbildning. Därefter debiteras 50% av ordinarie kurspris.
 • Deltagare kan överlåta plats till annan kollega på samma företag efter samråd med Företagsakademin.
 • Vissa kurser erbjuder deltagande via länk - kontakta Företagsakademin för mer information.
 • Vid om- eller avbokning ska info@foretagsakademin.se alltid kontaktas.
Pris och längd
Ordinarie pris: 14 700 kr
Ditt pris: 0 kr
2 dagar

Kommande datum

Inga kommande kurstillfällen