Ledarskap för erfarna chefer

Det här är en utbildning för dig som varit i ledarrollen ett tag och som vill få mer färdigheter i att stärka personalens förmåga till självständigt arbete. Med ett coachande förhållningssätt stärker du individuell utveckling, grupputveckling samt lägger en bra grund för viktiga förändringsprocesser. Det skapar självständiga medarbetare som tänker själva och tar initiativ. Resultatet blir att alla tar ansvar för att nå gemensamma mål.

Kursmål

Att få kunskaper och insikter om coaching som teknik och förhållningssätt och hur man som ledare i sin kommunikativa och coachande roll kan leda personer till högre grad av prestation och utveckling. Få praktisk träning av coaching med individuell konstruktiv feedback. Inför utbildningen får du göra ett 360 graders test för att få en bild av hur dina medarbetare och närmaste chef ser på ditt ledarskap.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till chefer, projektledare, teamledare eller andra specialistroller som varit i ledarrollen ett tag.

Ur innehållet

 • Mål och värderingar inom coaching
 • Vad är coachande ledarskap
 • Chef, ledare och coach, vad är skillnaden?
 • Coaching som metodik
 • Att ställa öppna frågor
 • Drivkrafter och motivation
 • Feedback
 • Delegering
 • Att lyssna på olika nivåer
 • Skapa medvetenhet
 • Komma förbi hinder och problematik
 • Coaching i vardagen, praktisk träning

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
 • Frukost, lunch och fika ingår
Pris och längd
Ordinarie pris: 20 050 kr
Ditt pris: 0 kr
3 dagar

Kommande datum

Inga kommande kurstillfällen