Ny som chef - Online

Du ska påbörja en stor personlig utveckling - att anta chefsutmaningen. Få saker är så stimulerande som att få vara med och skapa resultat genom att leda medarbetare. Ny som chef är kursen som ger dig omedelbar ökad trygghet och en bas att utvecklas ifrån.

Om kursen

När du går "Ny som chef" så får du alla de verktyg och strategier som du behöver för att kunna ta dig an alla de utmaningarna du möter i din nya roll. Kursen tar avstamp i din kommande första period som chef, vad du behöver ha med dig och träna på för att göra ett bra jobb. "Ny som chef" är uppdelad i två moduler där du får uppgifter och stöd före, under och efter kursen.

Ur innehållet

 • Beteendeprofilering Everything DiSC Workplace
 • Chefsrollens utmaningar - egna och andras förväntningar
 • Grunder ledarskap - att få andra att lyckas
 • Att få tiden att räcka till - Vad gör jag med den tiden som finns
 • Bli tydlig med effektiv och anpassad kommunikation
 • Engagemang och motivation hos medarbetare
 • Bli bättre på att formulera mål och ställa uppgifter
 • Förstå gruppens beteende och dynamik - FIRO
 • Att leda individer och team utifrån vilja och förmåga
 • Samtalsverktyg som du behöver kunna - Coaching och Feedback
 • Att delegera. Vad det är och hur man gör
 • Jämställdhet & mångfald

Kursmål

Du kommer att öka din förmåga till personligt ansvarstagande, ta beslut och delegera. Du kan sprida förtroende i ditt team genom tydlighet i din roll och du kommer att öka effekten i ditt team. Du har även ökat din förmåga att ha ett coachande förhållningssätt.

För vem

För dig som är ny i chefsrollen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Vad som ingår:

 • 2+2 dagars utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • DiSC Workplace personlighetsprofilering
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioderna mellan modulerna
 • Kursdokumentation
Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
12 000 kr
Ordinarie pris:
25 420 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.