Ny som projektledare

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt.
När är projekt en lämplig arbetsform? Vad behövs inför beslut att starta projektet? Vilka är förutsättningarna för att lyckas med projektet? Hur leder och utvecklar man en projektgrupp och hur når man de uppsatta målen? är några av frågorna vi söker svar på.
Fokus är process och struktur, men för att bli en effektiv projektledare behöver vi även utveckla våra kommunikativa förmågor samt vårt ledarskap. Med utgångspunkt i ett projekts olika faser stärker vi din förmåga även inom dessa områden.
Under de tre dagarna jobbar vi igenom ett case där du som deltagare går in som projektledare och löser konkreta uppgifter och utmaningar.

Kursmål

 • Att nå insikt om projektledarskapets utmaningar
 • Att få baskunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i projektledarrollen
 • Att med grundläggande kunskaper i ledarskap och kommunikation stärka sin förmåga att leda och utveckla projektgrupper

Målgrupp och förkunskaper

För dig som är på väg in i en projektledarroll eller som har lett projekt i upp till ett år.

Ur innehållet

Projekt som arbetsform.
 • Organisation och roller
 • Agila metoder
Idé och initiering.
 • Mål, tid, resurser och syfte
 • Förstudie.
 • Översiktlig tidplan
 • Affärs- eller verksamhetsnyttan
 • Kommunikation internt och externt
Planering av tid och resurser.
 • Bemanning
 • Riskhantering
 • Kvalitetshantering
Genomförande.
 • Att leda ett projekt mot uppsatta mål
 • Att sätta samman en projektgrupp
 • Att leda grupper
 • Kommunikation och feedback
 • Att utveckla en projektgrupp till ett effektivt team
 • Projektuppföljning: Att ha koll på projektarbetet.
Överlämning av resultatet
 • Olika intressenter och olika förväntningar
 • Metod för rapportering
Avslut
 • Effektutvärdering.
 • Hur se till så att resultatet används/implementeras och ger avsedd effekt

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Advantum Kompetens kurslokaler på Karlavägen 108 i Stockholm
 • Frukost, lunch och fika ingår
 • Lärportal med uppgifter före, under och efter samt material för Maximera lärandet™ för både dig och din chef att ladda ner. Lärportalen är öppen i tre månader efter kursen för att stärka ditt lärande ytterligare
 • Denna kurs kan du välja att delta på distans – detta meddelar du till oss efter din bokning
Om- eller avbokning
 • Avbokning senare än 14 dagar innan kurs debiteras med 50% av ordinarie kurspris oavsett orsak.
 • Vid ombokning av kurs debiteras 1000 kr + moms. Deltagare kan boka om sig max 2 gånger för samma utbildning. Därefter debiteras 50% av ordinarie kurspris.
 • Deltagare kan överlåta plats till annan kollega på samma företag efter samråd med Företagsakademin.
 • Vissa kurser erbjuder deltagande via länk - kontakta Företagsakademin för mer information.
 • Vid om- eller avbokning ska info@foretagsakademin.se alltid kontaktas.
Pris och längd
Ordinarie pris: 22 200 kr
Ditt pris: 0 kr
3 dagar

Kommande datum

Datum: 20 jun - 22 jun
Plats: Advantum Kompetens AB / Stockholm
Fullbokad