Personlig effektivitet

Nyckeln till en strukturerad vardag är insikterna och metoderna för att veta och förstå vad som viktigt och vad som är bråttom. Denna utbildning ger dig verktyg, struktur för att skapa dom bästa förutsättningarna för ett effektivare arbete och en mindre stressad vardag.

Kursmål

Denna utbildning är ett tillfälle att uppgradera dina arbetsvanor och bättre kunna möta dina vardagliga arbetsuppgifter.

Syftet och mål med insatsen är att ge dig kunskaperna och metoderna via praktisk träning öva dina förmågor att vara verkligt effektiv. Att skapa en bra balans mellan olika arbeten och andra roller i livet är en högre mening med helheten på denna utbildning. Vi kommer att fokusera på människan, strukturen och metoderna för att öka din effektivitet men kommer inte att fokusera på IT stöd som Outlook mm.

Ur innehållet

Fokusområden för utbildningen
 • Tankar runt tid
 • Självledarskap och fokus
 • Organisera och strukturera
 • Planering och prioritering
 • Tidstjuvar
 • Struktur
 • Vad är bråttom och vad är viktigt?

Effektivitet - vad är det?
 • Grunder i mänskligt beteende
 • Hur hjärnan fungerar
 • Att få lugn och ro i huvudet
 • Matrisen, viktigt, bråttom, mindre viktigt, mindre bråttom

Verktyg och vanor för effektivitet kopplat till mål/ansvarsområden
 • Inventering runt syfte och arbetsuppgifter
 • Prioritera
 • Skapa en plan utifrån prioriteringen
 • Kalendern som ett verktyg
 • Få ordning med en tidsbudget
 • Fungerande att göra-listor

Skapa en handlingsplan
 • NÖHRA-modellen
 • Nuläge, önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter

Övrig information

 • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm
 • Frukost, lunch och fika ingår

Pris och längd
Ordinarie pris: 7 650 kr
Ditt pris: 0 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 06 dec Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm
Fullbokad