Personlig kommunikation - Online

Vill du nå fram till andra utan onödiga missförstånd? Undrar du vad som ligger bakom det andra säger? Kommunikation handlar om att skapa en gemensam förståelse med de människor vi möter. Din personliga kommunikation är avgörande och nyckeln till god kommunikation är förståelse för oss själva och för varandra.

Om kursen

Personlig kommunikation ger dig kunskap om hur värderingar och attityder påverkar din och andras kommunikation samt hur du kan anpassa dig och därmed påverka dina mottagare. Du lär dig att sända budskap byggt på storytelling, en effektiv metod då vi ofta minns och förstår sammanhang i högre utsträckning än fakta. Genom att träna de kommunikationsteorier vi går igenom får du färdigheter du kan använda direkt, med framgång. Du får även verktyg och metoder för aktivt lyssnande och frågeteknik.

Ur innehållet

 • Kommunikation som fenomen
 • Kommunikationsroller
 • Personlighetsövningar - förståelse för våra kommunikativa olikheter
 • Storytelling
 • Värderingar, attityder och förhållningssätt
 • Aktivt lyssnande
 • Frågeteknik
 • Uttrycka känsla och vilja
 • Konflikter - förstå och utvecklas

Kursmål

Du har ökat din insikt i hur kommunikation fungerar och hur du genom att anpassa din kommunikation kan bli tydligare i dina budskap. Du kan förstärka och förlänga ditt budskap med en historia och du har även ökat din förmåga att tolka andras budskap och signaler. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

För vem

Kursen vänder sig till dig som såväl i ditt yrkesliv som i ditt privatliv vill lära dig hur du påverkar andra och hur andra påverkar dig.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Förutsättningar

För att du ska kunna delta på bästa möjliga sätt, så behöver du dator med kamera och headset/hörlurar med mikrofon eller en smartphone/smartpad med Zooms app installerad. Du får en länk till Zoom för att ansluta till utbildningen.

Vad som ingår:

 • 2 dagars utbildning med stöd av Mindsets nätbaserade lärplattform Promote®
 • Stöd av Mindsets utbildare under träningsperioden
 • DiSC Workplace personlighetsprofilering
 • Kursdokumentation
Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
6 000 kr
Ordinarie pris:
14 960 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.