Uppföljningsdag - Affärsekonomi

Din verksamhet förväntas varje dag fatta beslut om processer, människor, projekt, produkt- och konceptutveckling, kapitalinvesteringar, kundavtal och mycket mer. Besluten tenderar att i större utsträckning fattas längre ut i verksamheten och är i mindre grad ett exklusivt ansvar för bolagsledningen. Kunskap om hur dessa beslut påverkar bolagets ekonomiska situation och förmåga att skapa värde blir kritisk på alla nivåer.

I den situation vi nu befinner oss i med anledning av Corona blir det ännu viktigare att rätt beslut och handlingar tas i hela organisationen. I det korta perspektivet har de allra flesta verksamheterna nu fokus på kassaflödet och dess betydelse för överlevnad. Det finns också de som försöker synka den kortsiktigheten med åtgärder på lite längre sikt i syfte att förbereda sig för när det till sist vänder mot det normala igen.

Under denna uppföljningsdag repeterar vi viktiga områden och då givetvis med extra fokus på kassaflöde. Vi diskuterar och delar idéer för att få underlag till era åtgärdsplaner och exekvering av dessa.

Dagen genomförs digitalt via en inbjudan till anmälda deltagare där ni deltar på distans. Vi startar kl. 09.30 och slutar kl. 16.30. Max deltagarantal är 20 personer. 

Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
3 000 kr
Ordinarie pris:
9 230 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.