Uppföljningsdag - Grundläggande projektledning

Välkommen till en uppföljningsdag för er som har genomfört Grundläggande projektledning. Syftet med dagen är att repetera, förtydliga, reflektera och diskutera erfarenheter och utmaningar efter att du har kommit tillbaka till verkligheten efter genomförd utbildning. Med anledning av rådande Coronasituation kommer vi även att titta mer på risk- och kostnadsanalyser av projekt och hur de kan komma att påverkas i en eventuell kris.

 

Förberedelser

  • Kopplat till genomförd utbildning - Vad har du gjort, inte gjort? Vad blev resultatet? Varför? Vad återstår? Vilka är dina slutsatser och oklarheter just nu?
  • Ta med en utmaning/problem/dilemma som du står inför just nu kopplat till den utbildning du genomfört.

 

Detta är en virtuell/live onlinekurs och du får stöd under dagen av dina kurskollegor samt av Mindsets tränare. Vi startar kl. 09.30 och slutar kl. 16.30. Max deltagarantal är 16 personer. 

Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
3 000 kr
Ordinarie pris:
9 230 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.