Uppföljningsdag - Ledarskap

Välkommen till en uppföljningsdag för er som har genomfört ledarskapsutbildning. Syftet med dagen är att repetera, förtydliga, reflektera och diskutera erfarenheter och utmaningar efter att du har kommit tillbaka till verkligheten efter genomförd utbildning.

Innehåll

Med anledning av Corona kommer vi även att titta mer på hur du som ledare behöver jobba med:

  • Intern information och kommunikation
  • Kort- och långsiktig planering och beslutsprocesser
  • Hur leder du de som jobbar hemifrån

Förberedelser

  • Kopplat till genomförd utbildning - Vad har du gjort, inte gjort? Vad blev resultatet? Varför? Vad återstår? Vilka är dina slutsatser och oklarheter just nu?
  • Ta med en utmaning/problem/dilemma som du står inför just nu kopplat till den utbildning du genomfört.

Det är en virtuell/live onlinekurs och du får stöd under dagen av dina kurskollegor samt av Mindsets tränare. Vi startar kl. 09.30 och slutar kl. 16.30. Max deltagarantal är 16 personer.

Pris för medlemmar:
0 kr
Resterande del finansieras av Europeiska socialfonden.
Reducerat pris:
3 000 kr
Ordinarie pris:
9 230 kr

Kurstillfällen

Datum för kursen är ej fastställt.