AI och framtiden - Hot och möjligheter för företag och arbetsmarknad

Klicka nedan för att anmäla dig till seminariet